ตัวอย่างงานชุบแข็ง


ลูกรีด (Thread Rolling Dies)

ลูกหมาก (Ball Joint)

สลัก (Pins)

ล้อเครน (Crane Wheel)

เพลา (Shaft)

เพลาเฟือง (Shaft Gear)

เฟืองตรง (Spur Gears)

เฟืองตรงรูใน (Internal Spur Gears)

เฟืองดอกจอก (Bevel Gears)

เฟืองสะพาน (Rack Gears)

เฟืองเดือยหมูและเกลียวหนอน

เฟืองเฉียง (Helical Gears)

เฟืองโซ่ (Sprockets)

เฟืองโซ่ลำเลียง (Conveyor Chains)

เฟืองสไปลน์ (Splines)