บริการชุบแข็ง

              นวกลกิจ เป็นผู้ให้บริการชุบแข็งผิวโลหะโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำของไฟฟ้า (Induction Heating for Hardening) การชุบแข็งผิวโลหะด้วยไฟฟ้าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติของโลหะโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงส่วนผสมทางเคมีแต่อย่างใด ดังนั้นโลหะที่สามารถนำมาชุบแข็งได้ จำเป็นต้องมีปริมาณคาร์บอนระดับปานกลาง หรือมีปริมาณคาร์บอนอย่างน้อย 0.3% ขึ้นไป หลังจากการชุบแข็งผิวโลหะแล้ว ชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

นวกลกิจ ติดตั้งเครื่องชุบแข็งผิวโลหะด้วยการเหนี่ยวนำของไฟฟ้าความถี่ปานกลางถึงความถี่สูง (Medium Frequency and High Frequency Induction Heating Machines) ทำให้มีความสามารถในการชุบแข็งบริเวณผิวได้ลึกตั้งแต่ 1.5-3.0 มิลลิเมตร 

นอกจากนี้ สามารถรองรับงานชุบแข็งสำหรับชิ้นงานเพลา (Shafts) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ถึง 300 มิลลิเมตร และความยาวสูงสุดที่สามารถชุบแข็งได้ถึง 3.5 เมตร สำหรับชิ้นงานเฟือง (Gears) สามารถชุบแข็งที่มีความโตสูงสุงได้ถึง 2.5 เมตร


ตัวอย่างชิ้นงานชุบแข็ง
 • เฟืองตรง (Spur Gears)
 • เฟืองเฉียง (Helical Gears)
 • เฟืองโซ่ (Sprockets)
 • เฟืองลำเลียง (Conveyor)
 • เฟืองสะพาน (Rack Gears)
 • เฟืองดอกจอก (Bevel Gears)
 • เพลา (Shaft)
 • สลัก (สลักลูกสูบ; Piston Pin)
 • ลูกหมาก (Ball Joint)
 • เสื้อลูกหมาก (Ball Joint Housing)
 • ลูกล้อ (Crane Wheel)
 • ลูกรีดเกลียว (Thread Rolling Dies)
 • อะไหล่เครื่องจักรโรงงาน


คุณสมบัติของชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งผิว (Hardened Steel)

 • มีความแข็งแกร่ง คงทนต่อการใช้งาน (Durability)
 • ทนทานต่อความล้า (Fatigue Resistance)
 • ทนทานต่อการสึกหรอ (Wear Resistance)
 • ทนทานต่อการเสียดสี (Abrasion Resistance)


นอกจากบริการด้านการชุบแข็งผิวแล้ว นวกลกิจยังให้บริการชุบฮาร์ดโครม และเจียระไนผิวโลหะ
 • การชุบฮาร์ดโครม (Hard Chrome Plating) เป็นการชุบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของโลหะ ทำให้ผิวโลหะมีความลื่นและมันเงา เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน สามารถลดการเสียดทานได้ดี และป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างชิ้นงานที่ชุบฮาร์ดโครม เช่น แกนและกระบอกไฮดรอลิค ลูกกลิ้ง อะไหล่เครื่องเป่าพลาสติก อะไหล่เครื่องจักร ฯลฯ
 • การเจียระไนผิวโลหะ (Grinding) เป็นการลดขนาดอย่างละเอียดของชิ้นงานโลหะ เพื่อปรับพื้นผิวโลหะให้เรียบและมีขนาดเหมาะสมสำหรับการใช้งานในแต่ละประเภท ดังนั้นชิ้นงานบางประเภทจึงจำเป็นต้องเจียระไนผิวโลหะ หลังการชุบแข็งด้วย